روش استفاده از پودر دندان دنپود (DanPood)

توجّه: توصیه می‌شود حتماً راهنما و روش استفاده از پودر دندان دنپود را با دقّت مطالعه نمایید!

برای استفاده از پودر دندان دنپود می‌توانید از یکی از روش‌های زیر یا ترکیبی از هر دو روش (با توضیحاتی که در زیر داده می‌شود) استفاده نمایید.

 

استفاده از پودر دندان دنپود (روش اوّل)

در این روش ، ابتدا دندان‌های خود را با مسواک و آب خالص ، تمیز نمایید (دندان‌های خود را با آب خالص مسواک بزنید). سپس مقداری از پودر دندان دنپود (در حدود ۲ گرم یا نصف قاشق چای‌خوری) را در دهان خود قرار داده و مدّت ۳۰ ثانیه با انگشت سبّابه به لثه‌ها و قسمت‌های مختلف دندان‌های خود بمالید (لثه‌ها و قسمت‌های مختلف دندان‌های خود را با پودر دنپود ماساژ دهید). پس از این کار ، مدّتی (در حدود ۳۰ تا ۶۰ ثانیه) آن را در دهان خود به حالت غرغره بگردانید و سپس بیرون بریزید.

 

استفاده از پودر دندان دنپود (روش دوم)

در این روش ، در حدود ۲ گرم (تقریباً نصف قاشق چای‌خوری) از پودر دندان دنپود را بر روی مسواک قرار داده و با آن ، دندان‌های خود را طبق روش‌های معمول ، مسواک بزنید. پس از مسواک زدن ، محلول موجود در دهان خود را به مدّت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه در دهان خود به حالت غرغره بگردانید و سپس بیرون بریزید. برای این که پودر دنپود به راحتی بر روی مسواک قرار بگیرد می‌توانید ابتدا مسواک را خیس نمایید. لطفاً برای قرار دادن پودر بر روی مسواک از یک قاشق کوچک یا چیزی مثل آن استفاده کنید و مسواک را مستقیماً به پودر نزنید.

 

کدام روش را استفاده کنیم؟

استفاده از هر دو روش مفید است. سعی کنید از ترکیبی از هر دو روش استفاده نمایید ؛ گاهی از روش اوّل و گاهی از روش دوم. چنانچه دندان‌های شما جرم زیادی ندارند ، سعی کنید بیشتر از روش اوّل استفاده کنید امّا اگر دندان‌های شما دارای جرم زیادی هستند ، در آن صورت سعی کنید بیشتر از روش دوم استفاده نمایید.

 

چه زمانی از پودر دنپود استفاده کنیم؟

بهترین زمان استفاده از پودر دندان دنپود ، شب‌ها و حداقل نیم ساعت قبل از خواب می‌باشد. به عبارت دیگر ، فاصله بین زمان استفاده از پودر شویای دنپود و زمان خواب ، کمتر از نیم ساعت نباشد.

 

چند بار در روز می‌توانیم از پودر دندان دنپود استفاده کنیم؟

شب‌ها حتماً یک بار از پودر دنپود استفاده نمایید. به غیر از این زمان اگر خواستید باز هم می‌توانید از این پودر استفاده کنید. مثلاً می‌توانید یک بار در شب و یک بار در صبح (بعد از صرف صبحانه) از پودر دنپود استفاده کنید. یا حتّی می‌توانید سه بار در روز ، شب‌ها ، صبح‌ها (بعد از صرف صبحانه) و ظهرها (بعد از صرف ناهار) از پودر دندان دنپود استفاده کنید. استفاده بیش از سه بار از پودر دنپود در یک شبانه‌روز ، توصیه نمی‌گردد.

پس اگر خواستید فقط یک بار در روز از این پودر شویا استفاده نمایید ، شب و حداقل نیم ساعت قبل از خواب باشد و اگر خواستید دو بار در روز استفاده کنید می‌توانید علاوه بر نوبت شب ، در نوبت صبح یا ظهر هم از این پودر استفاده نمایید. امّا چنانچه قصد داشتید سه بار از پودر دنپود طی یک شبانه‌روز استفاده نمایید ، شب ، صبح و ظهر برای این کار پیشنهاد می‌گردد. البتّه توجه داشته باشید که زمان‌های صبح و ظهر به عنوان پیشنهاد هستند و به غیر از این دو زمان ، استفاده از این پودر در زمان‌های دیگر شبانه‌روز هیچ اشکالی ندارد. امّا نوبت شب را به هیچ عنوان از دست ندهید که بسیار بسیار مهمّ می‌باشد.